Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ 

www.janpol.info.pl

 

DEFINICJA HURTOWNI INTERNETOWEJ

Hurtownia internetowa w tym przypadku jest narzędziem  służącym  do ułatwienia komunikacji  oraz realizacji  współpracy  wyłącznie  z podmiotami gospodarczymi posiadającymi NIP,   dokonującymi zakupów hurtowych (w szczególności  stałej współpracy z odbiorcami typu agencje reklamowe, hurtownie BHP, drukarnie, hafciarnie i inni tego rodzaju pośrednicy).

W tym rozumieniu nie prowadzi sprzedaży detalicznej (konsumenckiej) i nie jest sklepem internetowym.

Dla stałych odbiorców wysokie rabaty!!!

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1.   Właścicielem serwisu znajdującego się pod adresem www.janpol.info.pl, z hurtownią internetową, zwanego dalej serwisem WWW jest Firma Janpol Janusz Kuziemski z siedzibą w Rzeszowie, 35-326,  al. Rejtana 53 A, posiada nr NIP: 813-103-74-79 oraz regon 690003426 zwana dalej Dostawcą.

1.2.   Firma, (czyli podmiot gospodarczy posiadający NIP) składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu Zamawiającym. 

1.3.   Wszystkie ceny podane w serwisie WWW są cenami netto (do ceny należy doliczyć 23% VAT-u).

1.4.   Towar, to wszelkie produkty, które Zamawiający może nabyć za pośrednictwem serwisu WWW, e-maila oraz dokonując osobiście zakupu w siedzibie Dostawcy. 

1.5.   Warunkiem koniecznym do dokonania zamówienia przez serwis WWW, jest założenie konta poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie WWW, zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówienia, zalecamy przesłanie dokumentów rejestrowych firmy na adres e-mail: janopol@adres.pl. Zalecany jest wówczas również kontakt w sprawie ustalenia szczegółów współpracy i ewentualnie przydzieleniu odpowiedniego rabatu.

1.6.   Zakładając konto Zamawiający oświadcza niniejszym, iż akceptuje treść regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia.

1.7.   Poprzez zarejestrowanie się Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Dostawcy są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.  

1.8.   W przypadku podania przez Zamawiającego adresu e-mail w wypełnionym formularzu, wyraża on niniejszym zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z realizacją złożonych zamówień drogą elektroniczną na ten adres.  

 

 1. Zamawianie towaru

2.1.   Wszystkie zamówienia oraz dostawy realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego przez Firmę Janpol właściciela serwisu www.janpol.info.pl

2.2.   Zamówienia można dokonać wyłącznie w formie pisemnej, czyli  e-mailem, za pośrednictwem serwisu WWW lub dokonując osobiście zakupu w siedzibie „Dostawcy”.

2.3.   Prawidłowo złożone zamówienie powinno zawierać:

 • dokładną nazwę Zamawiającego (potrzebną do wystawienia Faktury VAT)
 • dokładny adres
 • nr NIP
 • dokładny adres do wysyłki wraz z nr tel. Kontaktowego
 • nazwiska osób prowadzących zlecenie ze strony Zamawiającego

2.4.   Zamówienie jest jednocześnie upoważnieniem Dostawcy do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

2.5.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (za pomocą serwisu WWW lub e-maila). Zamówienia złożone po godzinie 13:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane najwcześniej w następnym dniu roboczym.

2.6.   Po złożeniu zamówienia, ze strony Dostawcy jest generowane automatyczne potwierdzenie. Jest to wyłącznie potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych dotyczących zamówienia oraz danych Zamawiającego. Prosimy nie dokonywać wpłat na podstawie tego potwierdzenia.

2.7.   W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia ze względu na  brak jakiegokolwiek towaru, Dostawca informuje o tym Zamawiającego oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia, czyli alternatywne rozwiązania oraz ustala termin dostawy, ostateczną ilość kartonów do wysyłki, koszt transportu oraz kwotę końcową i warunki płatności.

2.8.   Zamawiający potwierdza zwrotnie warunki dostawy i płatności.

2.9.   Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, takie zamówienie traci moc.

2.10.                   W przypadku realizacji zamówień oczekujących Zamawiający zostanie poinformowany e-mailem o każdej ewentualnej zmianie ceny zamówionego towaru.

2.11.                   Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak takiego asortymentu u własnego dostawcy.

2.12.                   Zamawiający nie może odwołać zamówienia, które zostało zrealizowane (towar został wysłany).

2.13.                   Zamówienie powinno być składane zgodnie z opisem technicznym towaru zawartym na serwisie WWW i zawierać: gramaturę, kolor, nazwę lub producenta oraz specyfikację rozmiarową i ilościową.

2.14.                   Przy zamawianiu towarów z wyprzedaży koniecznie prosimy przed zamówieniem potwierdzić dostępność towaru u Dostawcy.

 

 1. Termin realizacji

3.1.   Zamówienia na towary znajdujące się na magazynie Dostawcy i złożone do godziny 13.00 powinny być realizowane jeszcze w tym samym dniu. W szczególnych przypadkach (tj. np. w przypadku dużej liczby zamówień) Dostawca realizuje zamówienia niezwłocznie, jak to jest możliwe, zgodnie z kolejnością wpłynięć. 

3.2.   Czas realizacji zamówienia jest to czas od potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

3.3.   Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu w naszych magazynach lub w magazynach producentów.

3.4.   Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości (po upływie czasu najdłuższego z podanych). Chyba, że zostanie inaczej ustalone z Zamawiającym. 

3.5.   W uzasadnionych przypadkach dotyczących np. zamówienia o dużej wartości, odroczenie wysyłki i magazynowania towaru, czy też w przypadku produktów na zamówienie, może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie.

3.6.   W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie Dostawca uzgodni z Zamawiającym termin realizacji zamówienia. 

3.7.   Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji i czasu dostawy. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

3.8.   Kolejność realizacji zamówień jest uzależniona od terminu dokonania wpłaty. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia opłacone. 

 

 1. Dostawa towaru

4.1.   Zamówiony towar można odebrać osobiście w magazynie Dostawcy w Rzeszowie przy al. Rejtana 53 A. Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i umówienie się z pracownikiem Firmy Janpol na termin odbioru. Kupujący kwitując odbiór towaru, potwierdza jego zgodność z zamówieniem. 

4.2.   Koszty dostawy są wyliczane w zależności od formy płatności oraz wyboru dostawcy. Wysyłek do Firm dokonujemy wyłącznie w oparciu o Firmę kurierską DPD.

4.3.   Wysyłki Firmą kurierską DPD do Firm powinny trwać nie dłużej niż 48 godz., ale Dostawca nie jest w stanie zagwarantować takiego terminu.

4.4.   Wszystkie dostawy realizowane przez firmę kurierską DPD są ubezpieczone.

4.5.   Cennik dostaw Firmą kurierską DPD :

 • paczka do 30 kg: 14 zł netto (do ceny należy doliczyć 23% VAT-u)
 • paleta do 400 kg: 140 zł netto (do ceny należy doliczyć 23% VAT-u)
 • paleta pow. 400 kg: cena ustalana indywidualnie
 • pobranie: 2,00 zł netto (do ceny należy doliczyć 23% VAT-u)
 • zwrot dokumentów: 2,50 zł netto (do ceny należy doliczyć 23% VAT-u).

4.6.   Dostawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania. W takim przypadku, Zamawiający zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przypadku odmowy, uważa się umowę za nieważną (w przypadku płatności przelewem pieniądze są zwracane na konto Klienta pomniejszoną o kwotę związaną z kosztami przesyłki i zwrotem towaru). 

4.7.   W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej niekompletności Zamawiający może dochodzić roszczeń bezpośrednio od firmy realizującej dostawę w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – prawo przewozowe. 

4.8.   W przypadku wskazania przez Zamawiającego innego miejsca doręczenia wysyłki niż siedziba Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru. Reklamacje od osób trzecich nie będą rozpatrywane.

 

 1. Odbierając towar

5.1.   Pamiętaj, iż  firma kurierska ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki (art. 65 ustawy prawo przewozowe).

5.2.   Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik obowiązany jest wykonać te czynności także na żądanie Zamawiającego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

5.3.   Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Zamawiającego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

5.4.   Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli Zamawiający nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez Zamawiającego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Zamawiający ma prawo do otrzymania bezpłatnie egzemplarza protokołu.

 

 1. Sposób płatności

6.1.   Zapłata należności za zamówiony towar następuje w sposób i w terminie  wskazanym na fakturze. 

6.2.   Pierwsze trzy zamówienia złożone przez Zamawiającego reprezentującego nową Firmę mogą być realizowane wyłącznie po dokonaniu przez Niego przedpłaty i zaksięgowaniu jej na rachunku bankowym Dostawcy. 

6.3.   Jeśli wpłata, o której mowa w pkt. 6.1 i 6.2. nie wpłynie w ciągu 7 dni od daty zamówienia – zamówienie zostanie automatycznie anulowanie bez dalszych powiadomień.

6.4.   Zamawiający reprezentujący Firmę po zrealizowaniu trzech zamówień na zasadach, o których mowa w pkt. 6.2., kolejne zamówienia mogą realizować na zasadzie płatności przy odbiorze. Mogą również ubiegać się o odroczoną formę płatności, której termin zależny będzie od indywidualnych ustaleń z Dostawcą.

6.5.   Zamawiający ma prawo ubiegać się o otwarcie linii kredytowej u Dostawcy.

6.6.   Warunkiem ubiegania się o formę odroczonej płatności oraz otrzymania linii kredytowej jest przesłanie wszelkich niezbędnych dokumentów wskazanych przez Dostawcę.

6.7.   Dostawca zastrzega sobie prawo odrzucenia formy płatności, o której mowa w pkt. 6.6. bez podania przyczyny.

6.8.   Dostawca zastrzega sobie prawo ustalenia wysokości zaliczki (w granicach 30-100% całości zamówienia) w przypadku zamówień przekraczających wartość 3000 PLN netto lub w przypadku zamówień na towary, które nie są magazynowane przez Dostawcę.

6.9.   Przekroczenie przyznanego przez Dostawcę odroczonego terminu płatności stanowi podstawę do naliczania przez Dostawcę odsetek za zwłokę i obciążenia Zamawiającego kosztami upomnień.

6.10.                   W przypadku dostarczenia towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii towaru.

6.11.                   Dostawca wystawia każdorazowo fakturę VAT.

6.12.                   Jeśli Zamawiający dokona wpłaty przed otrzymaniem potwierdzenia dostępności przez Dostawcę i w wyniku tego powstanie nadpłata, dostawca dokona zwrotu nadpłaty w ciągu 30 dni.

6.13.                   Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia połączonego z usługą znakowania (haft lub nadruk), bądź samej usługi znakowania, jest zaksięgowanie na rachunku bankowym Dostawcy minimum 50% zaliczki od całej kwoty zamówienia.   

 

 1. Zasady reklamacji i możliwości  zwrotu towaru

7.1.   Wszystkie produkty wysyłane przez Dostawcę, w trakcie przygotowania do wysyłki są sprawdzane przez Naszych pracowników pod względem zgodności z zamówieniem oraz stanem produktu (czy jest on kompletny, czy nie ma uszkodzeń).

7.2.   Zamawiający ze swojej strony jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru  przy odbiorze w obecności kuriera.

7.3.   Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Dostawcę. Reklamacje należy składać w formie pisemnej nie później niż w terminie 1 dnia od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Reklamacji należy dokonać przed wykonaniem znakowania na towarze, towar po przetworzeniu nie podlega reklamacji!

7.4.   W przypadku wskazania przez Zamawiającego innego miejsca wysyłki niż siedziba Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru. Reklamacje od osób trzecich nie będą rozpatrywane.

7.5.   W przypadku dalszej odsprzedaży towaru przez Zamawiającego, ponosi on odpowiedzialność względem kolejnego nabywcy za ewentualne wady towaru.

7.6.   W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego (wyłącznie przed znakowaniem), Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem.

7.7.   Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

7.8.   W przypadku, gdy Zamawiający nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do Dostawcy. 

7.9.   Kurczliwość bawełny w praniu jest zjawiskiem naturalnym, w szczególności dla wysokiej jakości bawełny (100%).  Dopuszcza się, więc zmianę wymiarów w granicach 5% - 10%. Taka zmiana wymiarów nie może być podstawą reklamacji.

7.10.                   Po odsprzedaniu, bądź odstąpieniu Towarów kolejnemu odbiorcy odpowiedzialność za jakiekolwiek wady ilościowe i jakościowe przechodzi na Klienta.

 

 1. Postanowienia końcowe

8.1.   Koszty zakupu i transportu wzorów ponosi Zamawiający.

8.2.   Odcienie kolorów w katalogu i na stronie internetowej mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. Prosimy sprawdzić rzeczywisty odcień produktu.

8.3.   Ceny na produkty Dostawcy podane są w złotych polskich netto, bez podatku VAT.

8.4.   W przypadku produktów szytych na zamówienie, z podaną ilością minimalną, zamówienia w ilościach mniejszych od minimalnych nie będą realizowane.

8.5.   W przypadku zmiany regulaminu, jego aktualne brzmienie zamieszczane jest na stronie www.janopol.info.pl. W związku z tym zamawiający każdorazowo dokonując zakupów winien zapoznać się z jego treścią i  automatycznie potwierdza akceptacje aktualnego na ten dzień regulaminu.

8.6.   W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu

 

UWAGA!

PROSIMY O DOKONYWANIE WSZELKICH WPŁAT DOPIERO PO POTWIERDZENIU DOSTĘPNOŚCI TOWARU,
TERMINU DOSTAWY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI PRZEZ DOSTAWCĘ!

POTWIERDZENIE GENEROWANE AUTOMATYCZNIE SŁUŻY TYLKO DO SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA.  

 

Właściciel Firmy JANPOL wraz z Pracownikami